Baimės nugalėjimas

Mano brangusis, tu nesi baimės gniaužtuose, bet meilės rankose.

Apsaugos vieta

21-oje psalmėje Dovydas tvirtina, kad nesvyruojančiu jį pavertė pasitikėjimas Dievu.

Dievo ginklų galia

Norint išsirinkti tinkamiausius ginklus konkrečiai kovai, būtina tikėti, kad Dievo ginklai yra galingiausi ir geriausi.

Meilė yra stipresnė

Baimė neturi viešpatauti mūsų gyvenime, nes tobula Dievo meilė išveja bet kokią baimę.

Ramybė

Dievas yra ramybės, o ne sumaišties Autorius. Žmonės atrodo pasimetę ir sumišę, nors dažnai jie būna tiesiog užsispyrę.

Džiaugsmas

Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui – džiaugsmas. (Ps 97, 11)

Kada Dievas kalba?

Brandūs krikščionys žino, kad Dievas dažniausiai tyli…

Mūsų tikslas ir džiaugsmas

Mūsų tikslas ir džiaugsmas – ieškoti Jo veido, nes artimi santykiai su Dievu yra raktas, atrakinantis visus atsakymus.