Santykiai

Negaliu suprasti, kodėl dažnai Bažnyčia ima šalintis tų, su kuriais Dievas darbuojasi apreikšdamas jų nuodėmę.

Koks man yra Jėzus?

Koks man yra Jėzus? Štai toks yra Kristus, kurį asmeniškai sutikau…

Jėga prieš išdidumą

Jei Dievo žmonės ima pernelyg rūpintis ideologijomis ir sąvokomis, vietoj to, kad siektų tokio gyvenimo ir jėgos kaip Kristaus, jie silpnėja ir žlunga, net jei jų idėjos buvo tikrai geros.

Valdžios žiedas

Turite priimti žiedą su antspaudu, nes jums jo prireiks, kad nuveiktumėte didžių darbų Tėvo šlovei.

Gyventi Dievo valioje

Kokia Dievo valia man? Ką Dievas apie tai kalba? Nežinau Dievo norų savo gyvenimui…, – panašūs klausimai kyla nesuskaičiuojamai daugybei krikščionių.

Atlygio metai

Įženk į tobulą ramybės vietą, kuri yra Kristuje.

Ateikite pas Mane

„Palenkite savo ausį ir ateikite pas Mane, klausykite, ir jūsų siela bus gyva!“ Iz 55, 1

Pavesti širdį Dievo balsui

„Sėkla, kritusi tarp erškėčių, – tai tie, kurie išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų ir

Tėvo glėbyje

Aš gyvenu tam, kad nuolat patirčiau asmenišką susitikimą su savo dangiškuoju Tėvu. Kai mane prislegia kasdienybė,

Mes esame mylimi

„Nes VIEŠPATS bus tavo pasitikėjimas ir sulaikys tavo koją nuo spąstų“ (Pat 3, 26). Dievas yra galingiausias sąjungininkas visoje