N. T. Wrighto knygos „Tiesiog Geroji Naujiena. Kodėl Evangelija yra Naujiena ir kodėl ta Naujiena gera” pristatymas.

 

Geroji Naujiena nėra vien malonės pergalė prieš Senojo Testamento įstatymą. Geroji Naujiena yra Naujiena apie Karalių ir Jo Karalystę, kad po Kristaus prisikėlimo, Dievo planas atnaujinti kūriniją pradėjo vykti. Jėzus nemoko, kaip reikės palikti šią žemę ir keliauti kažkur kitur. Jis moko melstis: „Teateinie Tavo Karalystė kaip danguje, taip ir žemėje“. Dangus nėra ta vieta, į kurią skubėsime norėdami pasprukti iš žemės. Dangaus Karalystė – tai suverenus Dangaus viešpatavimas, užgimsiantis žemėje. Tokiu būdu dangus ir žemė taps viena. Karaliaus viešpatavimas, kuris nuteisia blogį ir įtvirtina savo valdžią keičia viską.

„Jeigu mes sakome, kad „Jėzus numirė už mūsų nuodėmes“, skelbdami žinią apie tai, kaip pabėgti iš šio seno žiauraus pasaulio ir patekti į dangų, tai reiškia viena. Tačiau jeigu mes sakome, kad „Jėzus numirė už mūsų nuodėmes“, skelbdami žinią, kad Dievas Kūrėjas gelbsti savo kūriniją iš sugedimo, suirimo ir mirties, o į išgelbėjimo planą įtraukti ir mes, tai reiškia visai ką kita.

Įsivaizduokite Evangeliją, kurioje pamirštama apie sukūrimą ir sandorą. Įsivaizduokite Evangeliją, kalbančią apie piktą dievą, kurį galima permaldauti tik nekaltos aukos krauju. Įsivaizduokite gerą naujieną apie tai, kad vietoje kūrinijos atkūrimo ir kūrimo darbo užbaigimo, tokia dievybė pasirengusi sunaikinti pasaulį ir kai kuriuos žmones („sielas“) apgyvendinti kitoje vietoje, t. y. nematerialiame danguje. Šis vaizdas labiau panašus į sudėtingą pagonybės formulę negu į biblinę krikščionybę.“

N. T. Wright