Sekti Jėzumi toliau nei leidžia mūsų supratimas

Eric Johnson

Jėzus moko, kad norėdami išsaugoti savo gyvenimą, pirmiausia turime jį prarasti. Pastorius Erikas Džonsonas užduoda klausimą – Ką reiškia sekti paskui Jėzų? Erikas remiasi ištraukomis iš Evangelijų pagal Matą, Joną, Laišku kolosiečiams, efeziečiams ir nagrinėja, ką reiškia sekti Jėzumi ir ko tai pareikalauja iš mūsų.

Pamokslą galite klausytis tik audio formatu.