Ramybė

Dievas yra ramybės, o ne sumaišties Autorius. Žmonės atrodo pasimetę ir sumišę, nors dažnai jie būna tiesiog užsispyrę.

Džiaugsmas

Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui – džiaugsmas. (Ps 97, 11)

Kada Dievas kalba?

Brandūs krikščionys žino, kad Dievas dažniausiai tyli…

Mūsų tikslas ir džiaugsmas

Mūsų tikslas ir džiaugsmas – ieškoti Jo veido, nes artimi santykiai su Dievu yra raktas, atrakinantis visus atsakymus.

Santykiai

Negaliu suprasti, kodėl dažnai Bažnyčia ima šalintis tų, su kuriais Dievas darbuojasi apreikšdamas jų nuodėmę.

Koks man yra Jėzus?

Koks man yra Jėzus? Štai toks yra Kristus, kurį asmeniškai sutikau…

Jėga prieš išdidumą

Jei Dievo žmonės ima pernelyg rūpintis ideologijomis ir sąvokomis, vietoj to, kad siektų tokio gyvenimo ir jėgos kaip Kristaus, jie silpnėja ir žlunga, net jei jų idėjos buvo tikrai geros.

Valdžios žiedas

Turite priimti žiedą su antspaudu, nes jums jo prireiks, kad nuveiktumėte didžių darbų Tėvo šlovei.