Dievo ginklų galia

Norint išsirinkti tinkamiausius ginklus konkrečiai kovai, būtina tikėti, kad Dievo ginklai yra galingiausi ir geriausi.

Meilė yra stipresnė

Baimė neturi viešpatauti mūsų gyvenime, nes tobula Dievo meilė išveja bet kokią baimę.

Ramybė

Dievas yra ramybės, o ne sumaišties Autorius. Žmonės atrodo pasimetę ir sumišę, nors dažnai jie būna tiesiog užsispyrę.

Džiaugsmas

Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui – džiaugsmas. (Ps 97, 11)

Mūsų tikslas ir džiaugsmas

Mūsų tikslas ir džiaugsmas – ieškoti Jo veido, nes artimi santykiai su Dievu yra raktas, atrakinantis visus atsakymus.

Santykiai

Negaliu suprasti, kodėl dažnai Bažnyčia ima šalintis tų, su kuriais Dievas darbuojasi apreikšdamas jų nuodėmę.

Jėga prieš išdidumą

Jei Dievo žmonės ima pernelyg rūpintis ideologijomis ir sąvokomis, vietoj to, kad siektų tokio gyvenimo ir jėgos kaip Kristaus, jie silpnėja ir žlunga, net jei jų idėjos buvo tikrai geros.