Niekuomet nepasitenkinkite atsakymu, užrašytu ant popieriaus. Trokškite atsakymus patirti. Užrašyti ir išmokti atsakymai reikalingi sprendžiant mokyklinius testus. Tik realus susidūrimas su Dievu pakeičia mūsų gyvenimus. Būtent susitikimas su Dievo Dvasia įgalina mus tapti tokiais žmonėmis, kurie atneša pasikeitimus. Daugybė žmonių bando suprasti, kaip veikia Dievo pasaulis. Jie dalijasi savo supratimu ir įžvalgomis apie tai, kokie gi yra Dievo karalystės principai. Jei supranti principus, tačiau nesi patyręs Dievo Dvasios artumo, tai panašu į karalystę be karaliaus.

 

Bill Johnson