Mes tikime, kad Dievas žemėje stato stiprią, gyvą ir pergalingą Bažnyčią, kuriai kaip švyturiui lemta šviesti tamsos ir apgaulės dienomis, rodyti Karaliaus pranašumą, atiduodant Jam garbę. Tikime, kad Dievo Karalystė – tai Jo šeimos misija žemėje. Bažnyčia, aiškiai matydama, kas yra Kristus mumyse bei kurdama artimą ryšį su Tėvu, skelbia Karalystės tiesą ir patiria pasireiškiančią Dievo valią, kaip danguje, taip ir žemėje.

Tikimės, kad mūsų tarnystė Jus motyvuos, mokys, įkvėps, nukreips, padės dar labiau patirti tobulą Tėvo meilę, prisiimti
Viešpaties mums suteiktą atsakomybę bei standartus, ir skatins atpažinti bei naudoti mumyse esančius Jo šlovės turtus.

 

MŪSŲ VIZIJA

Šlovinga Kristaus bažnyčia, auganti Dievo pilnatvėje ir nešanti Jo Karalystės realumą į šį pasaulį.

 

MŪSŲ MISIJA

• Motyvuoti krikščionis būti aistringus dėl Dievo ir skatinti juos realizuoti Jo tikslus žemėje,
perduodant atperkančią ir gydančią Viešpaties jėgą pasauliui.

• Mokyti tikinčiuosius gyventi Dievo atpirkimo šviesoje, praktikuojant savo tikrąjį tapatumą Kristuje.

• Skatinti Bažnyčią gyventi žvelgiant iš Dievo Karalystės vertybių pozicijos, siekiant,
kad augantis Dievo žodžio pažinimas neštų tikėjimo praktikos vaisių.

• Padėti tikintiesiems vadovautis Kristaus protu, kad bažnyčia neštų Karalystės tiesą,
kuri meta iššūkį mūsų mąstysenai ir moko žiūrėti į gyvenimo aplinkybes
pagal dvasinės realybės principus.

• Padėti tikintiesiems atsiverti Šventosios Dvasios dovanoms ir uždegti troškimą
vaikščioti Dvasios jėgoje.

• Vesti į tarnystę, kurioje viešpatauja Dievo meilė, tiesa ir jėga.