Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nebūkite panašūs į juos, nes jūsų Tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant Jo. (Mt 6, 6–8)

Jėzus apibūdina maldą kaip tai, kas daroma slaptai ir tik kelių žodžių pagalba. Trumpai tariant, egzistuoja slaptos vietos, kuriose ir per kurias susijungia Dangus ir Žemė. Šiose slaptose vietose malda yra pati galingiausia būtent todėl, kad šios slaptos vietos slepia tiesą anapus žodžių. Trumpa malda yra veiksminga, nes ji nėra žodžių, o tiesos malda. Žodžiai yra tiesiog tiesos šešėlis, jos tikrosios prasmės simbolis. Kai mes gebame melstis veikiau naudodami prasmę, nei simbolį, judame dvasiniame tiesos pasaulyje, o ten vyksta tikrieji stebuklai.

 

„In Search of a New Eden“