„Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar Jis pasakė ir nepadarys? Ar Jis kalbėjo ir neįvykdys?“ (Sk 23, 19)

„Izraelio Galybė nemeluoja ir nepersigalvoja, nes Jis ne žmogus, kad persigalvotų.“ (1 Sam 15, 29)

„Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, atradusius prieglobstį mums skirtoje viltyje.“ (Heb 6, 18)

 

Dievas yra šventas (Iz 6, 30), Jo žodis – visiškai tyras (Ps 119, 140), todėl neįmanoma, kad Dievas meluotų – tai svetima Jo charakteriui. Jis yra ištikimas ir visada įvykdo savo žodį.

Kai Dievas tau kalba, Jis negali meluoti, ar vėliau iškreipti tai, ką sakė. Jis visada prisiekia savimi pačiu.

Dievas niekada neatsitraukia nuo savo pažadų, nenusivilia jais, niekada nedaro „nuoširdžių klaidų“ tau kalbėdamas. Jis nedaro jokių kompromisų, nesiekia atrodyti dar įspūdingiau tardamas melagingas priesaikas. Dievas yra Tiesa. Jis įvykdė savo pažadą Abraomui, įvykdys ir tau. Apsiginkluok Jo pažadais, remkis jais, kad kovotum gerą tikėjimo kovą (1 Tim 1, 18). Jo pažadai – tai priešnuodis bet kokiam melui. Mąstyk apie juos, kalbėk juos, tegul jie tampa tau pergalės giesmėmis ir džiaugsmo šūksniais.

Dievas, kuris nemeluoja, pažadėjo… (Tit 1, 2)

 

Upė