Dievo Žodis yra mūsų supratimo, kaip girdėti Dievą, pamatas. Dievas niekuomet neprieštarauja savo Žodžiui, bet dažnai Jis prieštarauja mūsų supratimui apie Jo Žodį. Visuomet atminkite, kad Dievas yra didesnis už Savo Knygą. Biblija „nesutalpina“ Dievo, Biblija apreiškia Jį.

 

Bill Johnson