„Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa.“ (Rom 11, 36)
 
Dievas yra Meilė. Laiško romiečiams 11 skyriaus 36 eilutę galime skaityti taip: Viskas yra sukurta iš Meilės, per Meilę ir Meilei.
Meilė niekada nesibaigia. Ji amžina. Sunkiausia suvokti ir apibūdinti tai, kas neturi nei pradžios nei pabaigos. Dar prieš gimstant į šią žemę, mes jau buvome Dievo širdyje. Jėzus, sakydamas, kad turime tik vieną tikrą Tėvą danguje (Mt 23, 9), norėjo priminti mums iš kur kilome ir kas esame – priminti mūsų prigimtį, amžinumą ir tikrą realybę. Bet koks mūsų gijimo procesas ir gyvenimo tikslas šioje žemėje yra sugrįžti atgal į Meilę, suvokti savo nepadalytą tapatybę.
 
„Kam aš čia esu?” Kad taptum meile dar didesnėje Jo meilėje.
 
 
Upė