Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui – džiaugsmas. (Ps 97, 11)

Šlovė ir garbė Jo akivaizdoje, galia ir džiaugsmas su Juo. (1 Krn 16, 27)

Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas ir linksmumas mus lydėtų visą amžių! (Ps 90, 14)

Mano siela bus pasotinta kaip kaulų smegenimis ir riebalais, lūpos džiaugsmingai girs Tave. (Ps 63, 5)

Džiaukitės Viešpatyje, džiūgaukite, teisieji, šaukite iš džiaugsmo, tiesiaširdžiai. (Ps 32, 11)

Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje! (Ps 68, 4)

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)

Visada džiaukitės. (1 Tes 5, 16)