Brangus Kristaus perlas formuojasi kriauklės viduje – žmogaus viduje. Todėl „Kristus jumyse – šlovės viltis“ (Kol 1, 27). Kol nematysime, kad Biblijos istorijos kalba ir apie tai, kas yra mūsų viduje, būsime linkę vertinti jas tik išoriškai.

Šventykla yra viduje

Motina Marija yra viduje

Mozė ir jo lazda, atskyrusi vandenis, yra viduje

Viduje yra Edeno sodas

Gyvatė yra viduje

Adomas ir Ieva yra viduje

Nojus yra viduje

Potvynis yra viduje

Moteris, serganti kraujoplūdžiu, yra viduje

Golgota yra viduje

Kalbantis asilas yra viduje

Uola, iš kurios pradėjo trykšti vanduo, yra viduje

Karalius Saliamonas yra viduje

Batšeba yra viduje

Naujoji Jeruzalė yra viduje

Dvylika mokinių yra viduje

Pilotas yra viduje

Ciesorius yra viduje

Ėdžios yra viduje

Du vagys yra viduje

Saulė yra viduje

Mėnulis yra viduje

Viskas yra mumyse.

Šie žmonės ir jų istorijos yra prieš mūsų akis tam, kad vieną dieną pabustume ir pamatytume, kas yra mūsų viduje.

 

B. Symons