Koks man yra Jėzus? Štai toks yra Kristus, kurį asmeniškai sutikau:

•  Jo užuojauta didžiulė, neišmatuojama ir amžina. Jo užuojauta visuomet didesnė už mano nuodėmę.

•  Jis skandalingai atleidžiantis. Jo malonės liepsna sunaikina gėdą.

•  Jo kantrybė begalinė, o gerumas niekad nesibaigia.

•  Jo meilė tokia įtikinanti… ji gydo mus. Ji sunaikina visas mūsų pretenzijas ir atkuria laimę.

•  Jo malonė – tai galingas Jo buvimas mūsų viduje, kuris suteikia jėgų mums jaustis gerai dėl savęs pačių.

•  Jo malonė ir visiškas palankumas su džiaugsmu dovanojami nenusipelniusiai širdžiai.

•  Jis yra geriausias asmuo, kurį kada pažinojau. Jo gerumas neišmatuojamas ir šokiruojantis… iš tiesų jis sugėdina religiškai nusiteikusį žmogų.

•  Tai laimingiausias asmuo, kurį pažįstu, niekas netemdo saulėtos Jo nuotaikos.

•  Jis entuziastingai ir karštai siekia mūsų.

•  Jis stebėtinai nuolankus ir švelnus, bet taip pat galingas karys – Karalius, kuris mėgsta kovoti ir kuris juokiasi iš savo priešų.

•  Jis turi nuostabią tarno dvasią, kuriai nereikia jokio titulo, statuso ar padėties, tačiau kuri su džiaugsmu duoda pavyzdį paprastai, širdį sušildančiai tarnystei.

•  Jo meilė sužavi. Ji paima į nelaisvę ir liepia mums būti tokiais pat.

•  Jo meilė gali įveikti bet kokį priešiškumą, ypač baimę, gėdą, žemą savivertę.

•  Jam patinka, kai Juo pasitikime. Jam malonu ir Jis stebisi, kai naudojame savo tikėjimą.

•  Jis niekuomet nepildys mūsų nuodėmių ar nesėkmių sąrašo.

•  Jo gailestingumo negalima tinkamai suprasti ar išreikšti… tik patirti! Vienintelis būdas, kuriuo galime paaiškinti Jo gailestingumą – tai patiems būti gailestingiems!

•  Atpirkėjas Jėzus suteikia mums vertę Tėvo akyse.

•  Jis mato mūsų galimybes ir joms kalba. Jis leidžia mums išpildyti viską, ką norėtų, kad mes matytume ir žinotume apie save.

 

Graham Cooke „Dievo charakteris“