Koks man yra Jėzus? Štai toks yra Kristus, kurį asmeniškai sutikau:

•  Jo užuojauta didžiulė, neišmatuojama ir amžina. Jo užuojauta visuomet didesnė už mano nuodėmę.

•  Jis skandalingai atleidžiantis. Jo malonės liepsna sunaikina gėdą.

•  Jo kantrybė begalinė, o gerumas niekad nesibaigia.

•  Jo meilė tokia įtikinanti… ji gydo mus. Ji sunaikina visas mūsų pretenzijas ir atkuria laimę.

•  Jo malonė – tai galingas Jo buvimas mūsų viduje, kuris suteikia jėgų mums jaustis gerai dėl savęs pačių.

•  Jo malonė ir visiškas palankumas su džiaugsmu dovanojami nenusipelniusiai širdžiai.

•  Jis yra geriausias asmuo, kurį kada pažinojau. Jo gerumas neišmatuojamas ir šokiruojantis… iš tiesų jis sugėdina religiškai nusiteikusį žmogų.

•  Tai laimingiausias asmuo, kurį pažįstu, niekas netemdo saulėtos Jo nuotaikos.

•  Jis entuziastingai ir karštai siekia mūsų.

•  Jis stebėtinai nuolankus ir švelnus, bet taip pat galingas karys – Karalius, kuris mėgsta kovoti ir kuris juokiasi iš savo priešų.

•  Jis turi nuostabią tarno dvasią, kuriai nereikia jokio titulo, statuso ar padėties, tačiau kuri su džiaugsmu duoda pavyzdį paprastai, širdį sušildančiai tarnystei.

•  Jo meilė sužavi. Ji paima į nelaisvę ir liepia mums būti tokiais pat.

•  Jo meilė gali įveikti bet kokį priešiškumą, ypač baimę, gėdą, žemą savivertę.

•  Jam patinka, kai Juo pasitikime. Jam malonu ir Jis stebisi, kai naudojame savo tikėjimą.

•  Jis niekuomet nepildys mūsų nuodėmių ar nesėkmių sąrašo.

•  Jo gailestingumo negalima tinkamai suprasti ar išreikšti… tik patirti! Vienintelis būdas, kuriuo galime paaiškinti Jo gailestingumą – tai patiems būti gailestingiems!

•  Atpirkėjas Jėzus suteikia mums vertę Tėvo akyse.

•  Jis mato mūsų galimybes ir joms kalba. Jis leidžia mums išpildyti viską, ką norėtų, kad mes matytume ir žinotume apie save.

 

Graham Cooke „Dievo charakteris“

Share This

Share this post with your friends!