Naujos teritorijos

Eric Johnson

Tardami Jėzui „taip“, sakome „taip“ judėjimui. Kartu su Juo esame kviečiami keliauti į naujas teritorijas, plėsti Dievo Karalystės ribas, statyti tiltus tarp bažnyčios ir kultūros. Visa, ko mums reikia – tai ištikimai atsakyti į Jo kvietimą. Būkime Jėzaus sekėjai, judantys iš šlovės į šlovę, ir kovojantys už tikėjimą, kad Jis atbaigs mumyse tai, ką pradėjo.