Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. (Kol 3, 15)

Dievas yra ramybės, o ne sumaišties Autorius. Žmonės atrodo pasimetę ir sumišę, nors dažnai jie būna tiesiog užsispyrę. Jų sumaištis tėra kaukė, ir viskas, ko jie nori – tai kontroliuoti padėtį. Net jei kalbame jiems apie ramybę, tai nedaro beveik jokios įtakos, nes jie nenori ieškoti Viešpaties kelių.

Pats Viešpats garantuoja mums ramybę kiekvienoje situacijoje (2 Tes 3, 16). Ramybė nužengia ne todėl, kad teisingai įvertinome savo problemą ir atsakėme į visus klausimus. Ramybė nėra mūsų sprendimų rezultatas. Ramybė yra pirmtakas. Ji atbėga pirma ir atneša Dievo buvimą. Mes turime ramybę, net jei mūsų situacijos dar neišsisprendė. Todėl privalome nuolat pasilikti ramybės vietoje, o ne stengtis kaskart ten patekti. Neteisinga stengtis išstumti negatyvias mintis vien tam, kad įgytume ramybę. Teisingas kelias – neleisti ją trikdyti.

Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugo mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil 4, 7). Ramybė neateina tuomet, kai kažką suprantame. Ji ateina anksčiau, negu mūsų supratimas būna patenkintas. Ramybė atnaujina mūsų supratimą.

 

Graham Cooke