Mūsų visuomenėje yra daug sportininkų, verslininkų, specialistų, menininkų ir pramogų pasaulio atstovų, kurie siekdami savo tikslų demonstruoja ypatingą vidinį drausmingumą. Visgi kiekvienas tikintysis pašauktas siekti kitokių ir kur kas didesnių dalykų nei žemiškieji pasiekimai. Mes pašaukti būti Dievo sūnumis ir dukterimis. Svarbiausia mūsų tapatybė ir aukščiausias tikslas – tai artimi santykiai su Tėvu. Tik palaikydami tokius santykius nešime vaisių ir tapsime brandžiais, į Jėzų panašiais Dievo vaikais. Tik artimai bendraudami su Dievu išauginsime susivaldymo vaisių. Taigi kuo geriau pažįstame savo Tėvą, tuo labiau vertiname vidinį ryšį su Dievu, o tai įkvepia ir skatina mus rinktis tokį gyvenimo būdą, kuris leistų kurti ir stiprinti tokius santykius.

 

Danny Silk „Ugdanti meilė vaikams“