„Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius.“ (Dan 12, 3)
 
Pasauliui reikia daugiau nei informacijos, jam reikalinga išmintis, kuri pažįsta laikus. Išmintingieji mato aukščiau, plačiau ir giliau. Jų žvilgsnis pakyla virš to, kas šiandien regimą – virš debesų į žvaigždes. Iš Dievo pažinimo gelmių jie atneša šviesą į apsunkusį nuo informacijos ir sumaišties pasaulį. Išmintis stato tiltus tarp seno ir naujo – užtaiso spragas ir nutiesia kelią kartų kartoms. Bet kuriuo laiku išmintis kalba visa vienijančia meilės kalba.
 
 
 
Upė