Klausimas

Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.

Šio laiko išmintingieji

„Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius.“ (Dan 12, 3)

Džiaugsmas

Jėzui buvo džiaugsmas mums pranešti, kad Jam išėjus, Jo Dvasia apsigyvens mūsų širdyse.

Baimė

Sakoma, kad įtekėdama į jūrą
upė iš baimės virpa.

Tavo širdyje…

Mažas berniukas pažvelgė į žvaigždę ir pravirko.

Išreikšti poreikiai

Mes negalime patenkinti savo poreikių jų neišreikšdami, nes buvome sukurti taip, kad tai būtų galima padaryti tik per tarpusavio ryšius.

Kas yra mūsų viduje

Brangus Kristaus perlas formuojasi kriauklės viduje – žmogaus viduje. Todėl „Kristus jumyse – šlovės viltis“ (Kol 1, 27).

Mūsų dvasinis pašaukimas

Mūsų dvasinis pašaukimas yra ne kas kita, kaip mylėti ir būti mylimiems Dievo bei žmonių.

Svarbiausias Dievo tikslas

Svarbiausias Dievo tikslas yra ryšys su mumis, ir niekas – nei skausmas, nei mirtis – nesutrukdys Jam judėti mūsų link ir atsakyti mums su meile.