Stiprios širdys

Nukreipus akis į Jėzų, mūsų širdys pakyla aukščiau, į Dievo artumą, ir šitaip įsitvirtiname savo pilyje, savo tvirtovėje.

Pažvelgti Jam į akis

Dievas veda mus, leisdamas suprasti, kokią įtaką mūsų pasirinkimai daro Jo širdžiai.

Santykiai

Svarbiausia mūsų tapatybė ir aukščiausias tikslas – tai artimi santykiai su Tėvu.

Daugiau nei žodžiai…

Jėzus apibūdina maldą kaip tai, kas daroma slaptai ir tik kelių žodžių pagalba.

Kelias į Dievo pažinimą

Esame linkę įstrigti savo religiniuose supratimuose, todėl retai išgyvename tikrą tikėjimo patirtį.

Tylus balsas

Galingas vėjas, žemės drebėjimai, naikinanti ugnis sulaukia daug mūsų dėmesio. Tačiau Dievo balsas yra švelnus šnabždesys.

Išmokti kliautis Dievu

Kartais būna laikas, kai Viešpats yra tik „žiburys mano žingsniams“ (Psalmynas 119, 105) ir toliau kelyje parodo tiktai tolimesnį žingsnelį.

Atpažinti savo KAIROS akimirką

Ištikimybė ir nuoširdus troškimas suvokti, ko Dievas nori mus pamokyti kiekvienu gyvenimo tarpsniu, parengia mus Kairos – proveržių – akimirkoms.