Veidrodis

Vaikystėje mes nuolat klausiame: „Ar būsi mano veidrodžiu?“

Kai Dievas kalba

Dievas yra tylus ir kalba retai. Yra skirtumas, kai Dievas kalba mumyse ir, kai Jis kalba mums.

Augimas

Kartais mūsų augimo laikotarpiai yra tokie painūs, kad nepastebime, jog augimas vyksta.

Mūsų atmintis

Kristus ateina, kad pažadintų mūsų tikrąją prigimtį.

Klausimas

Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.

Šio laiko išmintingieji

„Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius.“ (Dan 12, 3)

Džiaugsmas

Jėzui buvo džiaugsmas mums pranešti, kad Jam išėjus, Jo Dvasia apsigyvens mūsų širdyse.

Baimė

Sakoma, kad įtekėdama į jūrą
upė iš baimės virpa.