Tarkite esantiems baugščios širdies: „Būkite stiprūs, nebijokite; štai ateis jūsų Dievas kerštaudamas, tai yra, Dievas su atlygiu; jis ateis ir jus išgelbės.“  (Iz 35, 4)

 

 

 

Įženk į tobulą ramybės vietą, kuri yra Kristuje. Baugšti širdis stveriasi lūkesčių, vadinasi, nepasitiki Juo. Turėdami lūkesčių visuomet nusivilsime. Lūkesčiai kontroliuoja mūsų elgesį, tuomet viliamės gauti norimą rezultatą. Tačiau pasitikinti širdis ilsisi Jo artume ir pasilieka nuolatiniame laukime, kad Jis atsilieps bet kokioje situacijoje ir viską tobulai išspręs – savo būdu ir savo metu. Dangiškasis Tėvas trokšta mus, laukiančius Jo, nustebinti, todėl laukiame su džiaugsmu. Mūsų džiaugsmas – atsakas į tai, kas Jis yra.

Perženk savo baimes ir įženk į džiugaus Jo laukimo vietą. Dievo pažadai neturi galiojimo laiko pabaigos, nes ištikimas Tas, kuris pažadėjo. Atėjo Jo Žodžio išsipildymo metas, atlygio metas, ir tai pranoks visus tavo laukimo metus!

 

Upė