Dieviškumo sergėtojai

Bill Johnson

Ar esate patyrę Jėzaus užduodamų klausimų aštrumą? Pastorius Bilas Džonsonas primena, kad esame Dievo kelių, išminties, liudijimo bei artumo sergėtojai ir prižiūrėtojai. Mes kviečiami ne tik stebėti Dievo darbus, bet pažinti Jį patį. Šis pamokslas padeda naujai pažvelgti į atgailą bei išpažinimą.