Kaip danguje, taip ir žemėje

Kaip danguje, taip ir žemėje „Mano sugebėjimai be Dievo Dvasios prisilietimo padarys įspūdį žmonėms, bet neatskleis jiems Dievo širdies. Štai kodėl svarbu, kad taptume Dvasios artumo žmonėmis.“ Bill...

Lik ištikimas ir įsiklausyk

Lik ištikimas ir įsiklausyk Kaip jūs suvokiate genėjimą? Remdamasis Evangelijos pagal Joną 15 skyriumi, Bilas Džonsonas paaiškina, kad genėjimas – tai ne Dievo bausmė, o atlygis, idant neštume daugiau vaisių. Iš palyginimo apie vynuogininką matome, kad Dievas sukūrė...

Dieviškumo sergėtojai

Dieviškumo sergėtojai Ar esate patyrę Jėzaus užduodamų klausimų aštrumą? Pastorius Bilas Džonsonas primena, kad esame Dievo kelių, išminties, liudijimo bei artumo sergėtojai ir prižiūrėtojai. Mes kviečiami ne tik stebėti Dievo darbus, bet pažinti Jį patį. Šis...

Džiaugsmo disciplina

Džiaugsmo disciplina Kaip gyventi džiaugsmo pilnatvėje net išmėginimų ir sukrėtimų metu? Nagrinėdamas Nehemijo knygą pastorius Bilas Džonsonas atskleidžia šią mintį, ir parodo, kaip galime tapti laimingiausi žmonės. Džiaugsmas yra pasirinkimas. Šis pamokslas suteiks...

Malda – tai mokymasis valdyti ir viešpatauti su Dievu

Malda – tai mokymasis valdyti ir viešpatauti su Dievu Biblijos ištraukos: Dan 9, 2–11; Gal 4; Heb 13; Jobo knyga. Koks yra maldos tikslas? Malda nekeičia Dievo požiūrio, malda keičia mus pačius! Kai kurie Dievo pažadai gali pildytis tik tuomet, kai dėl jų meldiesi....

Gyvenimo Dievo akivaizdoje kultūra

Gyvenimo Dievo akivaizdoje kultūra Kokie yra mūsų tikėjimo pamatiniai stulpai? Pastorius Bilas išskiria 4 pagrindinius: 1. Dievo gerumas – visos teologijos kertinis akmuo; 2. Nieko nėra neįmanomo; 3. Viskas buvo atlikta ant Kalvarijos kryžiaus; 4. Kiekvienas asmuo yra...