Kaip danguje, taip ir žemėje

„Mano sugebėjimai be Dievo Dvasios prisilietimo padarys įspūdį žmonėms, bet neatskleis jiems Dievo širdies. Štai kodėl svarbu, kad taptume Dvasios artumo žmonėmis.“ Bill...

Lik ištikimas ir įsiklausyk

Kaip jūs suvokiate genėjimą? Remdamasis Evangelijos pagal Joną 15 skyriumi, Bilas Džonsonas paaiškina, kad genėjimas – tai ne Dievo bausmė, o atlygis, idant neštume daugiau vaisių. Iš palyginimo apie vynuogininką matome, kad Dievas sukūrė „ekosistemą“, kurioje augimas...

Dieviškumo sergėtojai

Ar esate patyrę Jėzaus užduodamų klausimų aštrumą? Pastorius Bilas Džonsonas primena, kad esame Dievo kelių, išminties, liudijimo bei artumo sergėtojai ir prižiūrėtojai. Mes kviečiami ne tik stebėti Dievo darbus, bet pažinti Jį patį. Šis pamokslas padeda naujai...

Džiaugsmo disciplina

Kaip gyventi džiaugsmo pilnatvėje net išmėginimų ir sukrėtimų metu? Nagrinėdamas Nehemijo knygą pastorius Bilas Džonsonas atskleidžia šią mintį, ir parodo, kaip galime tapti laimingiausi žmonės. Džiaugsmas yra pasirinkimas. Šis pamokslas suteiks įžvalgų ir praktinių...

Malda – tai mokymasis valdyti ir viešpatauti su Dievu

Biblijos ištraukos: Dan 9, 2–11; Gal 4; Heb 13; Jobo knyga. Koks yra maldos tikslas? Malda nekeičia Dievo požiūrio, malda keičia mus pačius! Kai kurie Dievo pažadai gali pildytis tik tuomet, kai dėl jų meldiesi. Bilas Džonsonas žvelgia į Danieliaus knygą norėdamas mus...

Gyvenimo Dievo akivaizdoje kultūra

Kokie yra mūsų tikėjimo pamatiniai stulpai? Pastorius Bilas išskiria 4 pagrindinius: 1. Dievo gerumas – visos teologijos kertinis akmuo; 2. Nieko nėra neįmanomo; 3. Viskas buvo atlikta ant Kalvarijos kryžiaus; 4. Kiekvienas asmuo yra reikšmingas. Šis pamokslas įtikina...