Mažas berniukas pažvelgė į žvaigždę ir pravirko.
Žvaigždė jo paklausė: „Berniuk, kodėl verki?“
Berniukas atsakė: „Tu esi taip toli… aš niekada negalėsiu tavęs paliesti.“
O žvaigždė tarė: „Berniuk, jei nebūčiau tavo širdyje, tu manęs nematytum…“
 
 
Autorius nežinomas