Karalystės apstybė. Tikroji lyderystė

Bill Johnson

Kaip atrodo pilnavertis gyvenimas, kuriame visko daugiau nei pakanka? Šiame pamoksle pastorius Bilas nagrinėja istoriją iš Evangelijos pagal Matą ir moko apie dosnumą, pasitenkinimą viskuo, ką žmogus turi ir kame gyvena, nepriekaištingą turto vadybą ir tikėjimą prieaugiu. Pastorius deda tvirtą Dievo žodžio pamatą ir tuo pačiu teikia praktinių patarimų kaip klestėti ir tapti gerais Dievo karalystės, kurioje viešpatauja visa ko apstybė, pavyzdžiais.