Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli (1 Jn 4, 18).

Baimė neturi viešpatauti mūsų gyvenime, nes tobula Dievo meilė išveja bet kokią baimę. Šis labiausiai nuraminantis pažadas Biblijoje turėtų paskatinti mus kovoti su baime, apnikusia mūsų gyvenimą. Į savo baimes neturėtume žiūrėti pro pirštus ar leisti joms įsikeroti. Daugelis gyvena susitaikę su baime kaip su gyvenimo norma. Tokie žmonės kur kas jaukiau jaučiasi atsargiai apeidami savo baimes, nei tiesiogiai prieš jas išstodami. Gali būti ganėtinai sunku prisiversti išstoti prieš savo baimes, ypač jei didžiąją gyvenimo dalį nuolat užleisdavome joms vietą. Užvis svarbiausia įsidėmėti štai ką: kad ir kiek laiko baimė šaknijosi gyvenime, meilė vis tiek yra stipresnė už baimę. Jei mumyse švies Dievo meilės šviesa ir leisime Jo meilei įkvėpti drąsos, baimės mūsų širdyse neatsilaikys ir bus priverstos trauktis.

 

Leif Hetland „Milžinų nugalėtojai“