Johannes Scotus Eriugena – airių teologas ir filosofas, devintojo amžiaus Airijoje mokė, kad Kristus yra mūsų atmintis. „Mes kenčiame dėl sielos užmaršumo“, – sako jis. „Kristus ateina, kad pažadintų mūsų tikrąją prigimtį. Jis yra mūsų apreiškimas. Jis ateina parodyti mums Dievo veidą. Jis ateina ir tam, kad parodytų mums mūsų tikrąjį sielos veidą. Malonė suteikta tam, kad sugrąžintų mus į tikrąją prigimtį. Mūsų prigimties centre yra Dievo atvaizdas: Jo išmintis, Jo kūryba, Jo aistra, Jo ilgesys. Malonė pasipriešina tam, kas mumyse klaidinga. Ji išlaisvina mus iš klaidingo požiūrio vienas į kitą ir į kūriniją.