Mūsų dvasinis pašaukimas yra ne kas kita, kaip mylėti ir būti mylimiems Dievo bei žmonių. Dvasinis mokymasis ir augimas gali vykti tik puoselėjant bendrystę.

O santykių esmė ta, kad negalite jų kontroliuoti. Viskas, ką galite kontroliuoti, yra jūsų laisvas pasirinkimas mylėti kitus ir priimti jų meilę. Jeigu taip nusprendžiate, laisvės daugėja, o baimė traukiasi. Ženklas, kad jūsų santykiai tikrai grįsti meile, yra tas, kad jūs ir jus supantys žmonės yra laisvi ir neįbauginti. Laisvi žmonės sakys jums tiesą. Jie darys klaidas. Tai išbandys santykius ir jūsų širdies būklę. Turėsite augti ir tapti stipriu žmogumi.

Bet kuo stipresniu žmogumi tapsite, tuo geriau galėsite išlaikyti ryšius su žmonėmis ir padėti jiems gyventi tiesoje bei „išvalyti nešvarą“ – panašiai elgėsi ir Jėzus.

Danny Silk „Kad meilė neužgestų!“