Antgamtinė realybė dažnai atrodo paprastai, kasdieniškai. Kartą vienoje Los Andželo gatvėje meldžiausi už vyruką. Gatvės muštynėse jis buvo stipriai sužalotas ir tapo aklas viena akimi. Aš pasimeldžiau, jis praregėjo. „Ačiū, drauguži“, pasakė jis ir nuėjo, lyg tai būtų savaime suprantamas dalykas. Nusijuokiau. Žmonės galvoja, kad antgamtiškumas turi atrodyti pritrenkiančiai. Kartais taip ir yra, bet kartais tai atrodo taip paprastai, jog normalu, kad mes jo net nepastebime…

 

Graham Cooke