Kaip mums suklupus su mumis elgiasi Šventoji Dvasia? Ji liūdi ir atjaučia. Ji mūsų nebaudžia – Ji mus guodžia. Ji rodo, kad liūdi dėl mūsų, ir kviečia laisva valia artintis prie Jos, semtis iš Jos išminties ir jėgos, kad galėtume išspręsti problemas (žr., pavyzdžiui, Jn 14, 26; 16, 13; Gal 4, 6.) Jos atsakas į mūsų nesėkmę iš tiesų padeda mums dar labiau Ja pasitikėti. Ir kai mes su vaikais elgiamės taip, kaip Šventoji Dvasia elgiasi su mumis, jie mumis labiau pasitiki, nes supranta, kad mūsų akivaizdoje gali klupti.

 

Danny Silk „Ugdanti meilė vaikams“