„Tobula meilė išveja baimę“ (1 Jn 4, 18).

 

Jei mylime Dievą visa širdimi, siela, protu ir visomis jėgomis, mes turime Juo pasitikėti tokiu pačiu būdu. Tai reiškia, kad neturi leisti nusivylimui nuodyti mūsų protus ir širdis, kad būtume atviri ir įgalūs neįtikėtiniems tikėjimo darbams per Šventosios Dvasios jėgą.

 

Dievo meilė apima visą, kas mes esame (ir kas nesame) ir apsupa mus visame, kas Jis yra mums. Mes pradedame pasitikėti tobulos Dievo meilės mums kontekste. Tas, kuriam daug atleista, labai myli. Kitaip tariant, kai esi tobulai mylimas, pradedi patirti atleidimo gelmes.

Meilė ir atleidimas yra glaudžiai susiję, kaip yra susiję meilė ir pasitikėjimas. Taigi, leisk Jam tave mylėti. Tai kasdienis tavo malonumas ir pasitenkinimas. Bendradarbiauk su Šventąja Dvasia šiame nuostabiame patyrime būti Mylimuoju.

 

Nesistenk pasitikėti,

bet vietoj to, tiesiog leisk sau būti mylimas. Pasitikėjimas yra stipiausias tik meilės kontekste. Kai patiri meilę, tavo pasitikėjimas auga, nes imi suprasti, kaip Dievas tave mato. Tavo vidinis žmogus visada trokšta, kad tavo siela pasitikėtų Dievu, o būtent meilė ir pakelia vidinį žmogų virš tavo sielos.

 

Pažindami Jo meilę, atrandame Jo charakterį

Kai pradedame pažinti, koks iš tiesų yra Tėvas, mes randame poilsį Jame. Mes pasitikime Juo kaip be galo mylimi vaikai. Todėl, kad mūsų Tėvas yra nepaprastas ir neįtikėtinas, mes suprantame, kad galime visiškai nuo Jo priklausyti.

Taigi atmink – tu esi nuostabiai mylimas. Ilsėkis Jo meilėje, atsipalaiduok Jame ir pasitikėjimas niekada tavęs nepaliks. Negali būti nuolat nerimaujantis ar bijoti, jei esi tobulai mylimas. Ilsėkis Jo meilėje, atsipalaiduok Jame ir pasitikėjimas niekada tavęs nepaliks. Tobula meilė išveja baimę (1 Jn 4, 18).

Tegul meilė ir pasitikėjimas susijungia tavyje, lai tai būna tau nauja ir jaudinanti patirtis.

Nuotykiai prasideda, kai leidžiame šioms Dievo charakterio savybėms susitikti mūsų širdyse. Kai meilė ir pasitikėjimas nuolatos sujungti, mes nebūsime negatyvūs ar atsargūs. Užuot buvę atsargūs, mes tampame smalsūs. Ką mano Tėvas darys? Ko mane Šventoji Dvasia moko? Kas aš esu Kristuje? Vietoj to, kad būtume nusivylę gyvenimu, mes džiūgaujame galvodami apie Jėzų. Mes esame Jame ir Jis mumyse, todėl gyvenimas yra pilnas nuostabių galimybių.

Mokykimės pasitikėti Dievu, pažindami Jo meilę mums.

 

Graham Cooke