Kai kurie iš mūsų esame sužeisti kitų žmonių tiek, kad tikime esą beverčiai. Šios mintys ne iš Dievo. Kiekvienas iš mūsų turime žinoti savo kainą ir vertę Viešpačiui. Dievas myli tave tiesiog dabar ir tokį, koks esi. Jis ir toliau tave keis bei formuos, nes yra švelnus, dosnus ir mylintis.

Biblijoje Dievas palygino mus su grynu auksu:

Brangieji Siono vaikai,
Kadaise vertingi kaip grynas auksas,
Kaip jie nūn laikomi moliniais indais,
Puodžiaus rankų darbu!
(Rd 4, 2)

Žmonės mus mato kaip dar vieną molinį puodą, nulipdytą puodžiaus ranka, tačiau Dievas mato mus lyg gryną auksą. Kartais negalime matyti žmoguje esančio dvasinio grožio per jo žemišką indą, tačiau jis jame yra. Tai, ką gero pastebite žmonėse, ir pasakote – sugrįžta jums. Dievas teisia kiekvieną tuščią žodį ir laimina kiekvieną brangų.

Graham Cooke „Pažado kalba“