TU MATAI

Aš matau kalną, Tu matai stebuklą

Aš matau dykvietę, Tu matai sodą

Aš matau sausus kaulus, Tu matai armiją

Aš matau neįmanomą, Tu matai visą įmanomą

Aš matau sėklą, Tu matai derlių

Aš matau vandenį, Tu matai vyną

Aš matau, kas sulaužyta manyje, Tu matai savo kūną kaip išpirką

Aš matau savo priešą, Tu matai savo pakojį

Tu esi, todėl ir aš esu

 

Bet aš buvau toks aklas visą šį laiką

Mano Dieve, paliesk mane

Noriu matyti taip, kaip Tu matai

 

Aš matau savo nuodėmes, Tu matai savo kraują

Aš matau tik kūdikį, Tu matai mano Gelbėtoją

Aš matau savo nesėkmes, Tu matai atpirkimą

Aš matau elgetą, Tu matai manyje savo sūnų

Aš matau problemą, Tu matai aprūpinimą

Aš matau krizę, Tu matai galimybę

Aš matau tik vaizdą, Tu matai širdį

Aš matau priešiškumą, Tu matai galimybę mylėti

Tu esi, todėl ir aš esu

 

Bet aš buvau toks aklas visą šį laiką

Mano Dieve, paliesk mane

Noriu matyti taip, kaip Tu matai

 

Aš matau pavargusius, Tu matai karius

Aš matau sumišusius, Tu matai jų ramybę

Aš matau abejojančius, Tu matai jų tikėjimą

Aš matau silpnus, Tu matai jų stiprybę

Aš matau savo Tėvą, Tu matai savo sūnų

Aš matau savo Ganytoją, Tu matai savo ėriuką

Aš matau savo Gelbėtoją, Tu matai savo džiaugsmą

Aš matau Tavo akis, kurios žvelgia į mane

Tu esi, todėl ir aš esu

 

Jonathan David Helser „You See” (Tu matai) giesmės žodžiai.