Jeigu jums nuo mažens buvo peršama bejėgiškumo ir baimės mąstysena, grindžiama įsitikinimu, kad galite kontroliuoti kitus žmones, o jie gali kontroliuoti jus, į Dievą taip pat žvelgsite kaip į kontroliuojantį budelį. Susirasite Senojo Testamento eilutes ir istorijas apie Dievo rūstybę, teismus ir Viešpaties baimę bei galiausiai padarysite išvadą: „Dievas nori mus kontroliuoti, o mums Jo kontrolės reikia. Mūsų širdys yra beviltiškai sugedusios, ir mes negalime pasitikėti savimi, todėl Dievas gąsdina mus bausmėmis, kad išlaikytų atstumą tarp mūsų ir Jo.“

Problema ta, kad Biblija nekalba mums apie Dievą, norintį išlaikyti atstumą tarp savęs ir būrio baisių nusidėjėlių. Priešingai, Biblija atskleidžia Dievą, kuris nuolat mažina tą atstumą ir moka aukščiausią kainą, kad atkurtų mūsų santykius.

Svarbiausias Dievo tikslas yra ryšys su mumis, ir niekas – nei skausmas, nei mirtis – nesutrukdys Jam judėti mūsų link ir atsakyti mums su meile.

Jo meilė tobula ir joje visiškai nėra baimės.

Danny Silk „Kad meilė neužgestų!“