Lik ištikimas ir įsiklausyk

Bill Johnson

Kaip jūs suvokiate genėjimą? Remdamasis Evangelijos pagal Joną 15 skyriumi, Bilas Džonsonas paaiškina, kad genėjimas – tai ne Dievo bausmė, o atlygis, idant neštume daugiau vaisių. Iš palyginimo apie vynuogininką matome, kad Dievas sukūrė „ekosistemą“, kurioje augimas ir produktyvumas yra būtini. Esame kviečiami nešti gausių vaisių. Jei tik pasiliekame Jame, vaisiai užderi be didelių pastangų.