• knyga_011
  • knyga_02
  • parama_03

APIE MUS

Mes tikime, kad Dievas žemėje stato stiprią, galingą, gyvą ir pergalingą Bažnyčią, kuriai kaip švyturiui lemta šviesti tamsos ir apgaulės dienomis, rodyti Karaliaus pranašumą, atiduodant Jam garbę.

Tikime, kad Bažnyčia, kuri skelbia Karalystės tiesą ir aiškiai mato, kas yra Kristus mumyse, prisiimdama Viešpaties jai suteiktą atsakomybę bei standartus, kuria ir patiria artimą ryšį su Dievu  Daugiau

Geroji Naujiena

Galutinė krikščionių Evangelijos vizija ir visų mūsų tikslas nėra po mirties patekti į dangų. Biblijoje itin mažai rašoma apie tai, kas

Daugiau
MŪSŲ DRAUGAI