Gyvenimo Dievo akivaizdoje kultūra

Kokie yra mūsų tikėjimo pamatiniai stulpai? Pastorius Bilas išskiria 4 pagrindinius: 1. Dievo gerumas – visos teologijos kertinis akmuo; 2. Nieko nėra neįmanomo; 3. Viskas buvo atlikta ant Kalvarijos kryžiaus; 4. Kiekvienas asmuo yra reikšmingas. Šis pamokslas įtikina ir meta iššūkį svajoti plačiai, tvirtai remiantis į šiuos tikėjimo stulpus.

Karalystės apstybė. Tautų ugdymas

Kaip ugdysime tautas, jei nesuprantame apstybės Dievo karalystėje? Šiame pamoksle pastorius Bilas kalba apie dosnumo jėgą, buvimą patenkintu visose aplinkybėse, buvimą nepriekaištingos dvasios, ir pastangas pelningai investuoti. Ši žinia padės žengti naują žingsnį, siekiant didesnio finansinio palaiminimo ir asmeninio proveržio tam, kad būtume gabūs keisti istorijos eigą!

Karalystės apstybė. Tikroji lyderystė

Kaip atrodo pilnavertis gyvenimas, kuriame visko daugiau nei pakanka? Šiame pamoksle pastorius Bilas nagrinėja istoriją iš Evangelijos pagal Matą ir moko apie dosnumą, pasitenkinimą viskuo, ką žmogus turi ir kame gyvena, nepriekaištingą turto vadybą ir tikėjimą prieaugiu. Pastorius deda tvirtą Dievo žodžio pamatą ir tuo pačiu teikia praktinių patarimų kaip klestėti ir tapti gerais Dievo karalystės, kurioje viešpatauja visa ko apstybė, pavyzdžiais.

Pranašo širdis

Po maldos, skirtos sutaikinimui ir santykių išgydymui, pastorius Bilas atveria savo širdį, dalindamasis Biblijos įžvalgomis apie pranašų tarnystę artėjant didelėms permainoms mūsų gyvenime ir visame pasaulyje. Kai keičiasi laikai, ir Dievas daro kažką naują, Jis pirmiausia kalba savo pranašams. Dievas patrauks tautas prie savęs, jei tapsime Jo bendradarbiais ir sieksime tų pačių tikslų. Todėl esame atsakingi už tai, kad ištartume Dievui „taip!“

Proveržio metai

2017-iesiems lemta būti proveržio ir naujų pradžių metais, nes tarnaujame Dievui, kuris nuolatos veda mus į priekį. Kaip mes patys save matome tame procese? Pastorius Bilas pabrėžia, kaip yra svarbu išgirsti mūsų gyvenimui skirtus Viešpaties žodžius; juos įsiminti, užsirašyti, kad galėtume nuolatos sau priminti ateities pažadus. Net jei prizas atrodo nepasiekiamas, esame raginami džiūgauti ir tapatinti save su galingu proveržiu.