Kaip danguje, taip ir žemėje

Kaip danguje, taip ir žemėje

„Mano sugebėjimai be Dievo Dvasios prisilietimo padarys įspūdį žmonėms, bet neatskleis jiems Dievo širdies. Štai kodėl svarbu, kad taptume Dvasios artumo žmonėmis.“ Bill Johnson

Lik ištikimas ir įsiklausyk

Lik ištikimas ir įsiklausyk

Kaip jūs suvokiate genėjimą? Remdamasis Evangelijos pagal Joną 15 skyriumi, Bilas Džonsonas paaiškina, kad genėjimas – tai ne Dievo bausmė, o atlygis, idant neštume daugiau vaisių. Iš palyginimo apie vynuogininką matome, kad Dievas sukūrė „ekosistemą“, kurioje augimas ir produktyvumas yra būtini. Esame kviečiami nešti gausių vaisių. Jei tik pasiliekame Jame, vaisiai užderi be didelių pastangų.

Dieviškumo sergėtojai

Dieviškumo sergėtojai

Ar esate patyrę Jėzaus užduodamų klausimų aštrumą? Pastorius Bilas Džonsonas primena, kad esame Dievo kelių, išminties, liudijimo bei artumo sergėtojai ir prižiūrėtojai. Mes kviečiami ne tik stebėti Dievo darbus, bet pažinti Jį patį. Šis pamokslas padeda naujai pažvelgti į atgailą bei išpažinimą.

Džiaugsmo disciplina

Džiaugsmo disciplina

Kaip gyventi džiaugsmo pilnatvėje net išmėginimų ir sukrėtimų metu? Nagrinėdamas Nehemijo knygą pastorius Bilas Džonsonas atskleidžia šią mintį, ir parodo, kaip galime tapti laimingiausi žmonės. Džiaugsmas yra pasirinkimas. Šis pamokslas suteiks įžvalgų ir praktinių žinių, kaip džiaugtis, švęsti ir būti dėkingiems patiriant sunkumus.

Malda – tai mokymasis valdyti ir viešpatauti su Dievu

Malda – tai mokymasis valdyti ir viešpatauti su Dievu

Biblijos ištraukos: Dan 9, 2–11; Gal 4; Heb 13; Jobo knyga. Koks yra maldos tikslas? Malda nekeičia Dievo požiūrio, malda keičia mus pačius! Kai kurie Dievo pažadai gali pildytis tik tuomet, kai dėl jų meldiesi. Bilas Džonsonas žvelgia į Danieliaus knygą norėdamas mus padrąsinti melstis užtarimo malda, o jei reikia – kovoti malda ir pasninku. Darydami tai šiandien, mokomės valdyti ir viešpatauti kartu su Dievu!