Mes pašaukti daug didesniems tikslams.

„Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir...

Apie tikėjimą kaip… grūdelį.

„Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo.“ (Mt 17, 20) Kaip nustatyti savo tikėjimo dydį? Kaip išmatuoti jį savo širdyje? Mums...

Kokių garbintojų Tėvas ieško?

    „Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško.“ Jn 4, 23     Šis Šventojo Rašto tekstas pirmiausia kalba apie tai, kad Tėvas ieško ne garbinimo, o...