Veidrodis

  Vaikystėje mes nuolat klausiame: „Ar būsi mano veidrodžiu? Ar žvelgsi į mane, norėdamas iš tiesų pažinti mano vidų, ar būsi šalia pakankamai ilgai, kad atspindėtum tai, kas esu ir kuo tampu? Jei esame matomi ir patys matome savo atspindžius brangių žmonių veiduose,...

Kai Dievas kalba

  „Dievas yra tylus ir kalba retai. Yra skirtumas, kai Dievas kalba mumyse ir, kai Jis kalba mums. Kai sakome: „O, Dievas man kalbėjo,“ reiškia, kad iš žodžių, minčių, apmąstymų, pokalbių – mūsų dvasinio sandėlio, Dievas parinko kažką, ką jau sakė anksčiau, ir vėl...

Augimas

  „Kartais mūsų augimo laikotarpiai yra tokie painūs, kad nepastebime, jog augimas vyksta. Jaučiamės priešiški, pikti, pasimetę ar prislėgti. Mums gali niekada neateiti į galvą, kad iš tikrųjų esame pokyčių procese, tampame dvasiškai didesni nei buvome anksčiau. Mes...

Mūsų atmintis

Johannes Scotus Eriugena – airių teologas ir filosofas, devintojo amžiaus Airijoje mokė, kad Kristus yra mūsų atmintis. „Mes kenčiame dėl sielos užmaršumo“, – sako jis. „Kristus ateina, kad pažadintų mūsų tikrąją prigimtį. Jis yra mūsų apreiškimas. Jis ateina parodyti...

Klausimas

„Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus: pirmas klausimas yra „kur aš einu?“, o antras – „kas eis su manimi?“ Jeigu šiuos klausimus užduosite sau netinkama tvarka, turėsite bėdos.“   H. Thurman, teologas  ...

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.   Artėjančios bangos įgavo pagreitį.   Aukštos ir išdidžios jos šokinėjo, stumdydamos vieną kitą, ir lenktyniaudamos, kuri smogs pirmoji. Ir kai baltos putos atsitraukė, atidengdamos uolą, bangos...