Klausimas

„Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus: pirmas klausimas yra „kur aš einu?“, o antras – „kas eis su manimi?“ Jeigu šiuos klausimus užduosite sau netinkama tvarka, turėsite bėdos.“   H. Thurman, teologas  ...

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.   Artėjančios bangos įgavo pagreitį.   Aukštos ir išdidžios jos šokinėjo, stumdydamos vieną kitą, ir lenktyniaudamos, kuri smogs pirmoji. Ir kai baltos putos atsitraukė, atidengdamos uolą, bangos...

Tavo valiai nėra many ribų

„Aš pagalvojau, kad kelionė baigėsi, nes jau išseko mano jėgos, kad takas jau nutrūko, kad tuščias duonmaišis ir kad ateina laikas susirasti prieglobstį užmaršty tyloj. Bet supratau, kad Tavo valiai nėra many ribų: kada senieji žodžiai miršta mano lūpose, tuoj naujos...

Šio laiko išmintingieji

„Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius.“ (Dan 12, 3)   Pasauliui reikia daugiau nei informacijos, jam reikalinga išmintis, kuri pažįsta laikus. Išmintingieji mato aukščiau, plačiau ir giliau....

Dievas yra Meilė

„Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa.“ (Rom 11, 36)   Dievas yra Meilė. Laiško romiečiams 11 skyriaus 36 eilutę galime skaityti taip: Viskas yra sukurta iš Meilės, per Meilę ir Meilei. Meilė niekada nesibaigia. Ji amžina. Sunkiausia suvokti ir apibūdinti tai, kas neturi nei...

Džiaugsmas

„Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.“ (Ps 51, 12)   „Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.“ (Jn 16, 7)   Jėzui buvo džiaugsmas mums pranešti, kad Jam...