Džiaugsmas

„Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.“ (Ps 51, 12)   „Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.“ (Jn 16, 7)   Jėzui buvo džiaugsmas mums pranešti, kad Jam...

Baimė

Sakoma, kad įtekėdama į jūrą upė iš baimės virpa. Ji dairosi atgal, kur jau keliavo: nuo kalnų viršūnių per miškus ir kaimus skrodžiančius kelio vingius. Dabar priešais akis ji mato begalinį vandenyną, į kurį įpulti reikštų dingti amžiams. Bet kito kelio nėr. Jau upė...

Tavo širdyje…

Mažas berniukas pažvelgė į žvaigždę ir pravirko. Žvaigždė jo paklausė: „Berniuk, kodėl verki?“ Berniukas atsakė: „Tu esi taip toli… aš niekada negalėsiu tavęs paliesti.“ O žvaigždė tarė: „Berniuk, jei nebūčiau tavo širdyje, tu manęs nematytum…“  ...

Išreikšti poreikiai

Mes negalime patenkinti savo poreikių jų neišreikšdami, nes buvome sukurti taip, kad tai būtų galima padaryti tik per tarpusavio ryšius. Dievas taip mus sukūrė. Ir taip Jis patenkina mūsų poreikius. Pagalvokite apie tai. Dievas – vienintelis Asmuo visatoje, kuris žino...

Kas yra mūsų viduje

Brangus Kristaus perlas formuojasi kriauklės viduje – žmogaus viduje. Todėl „Kristus jumyse – šlovės viltis“ (Kol 1, 27). Kol nematysime, kad Biblijos istorijos kalba ir apie tai, kas yra mūsų viduje, būsime linkę vertinti jas tik išoriškai. Šventykla yra viduje...

Mūsų dvasinis pašaukimas

Mūsų dvasinis pašaukimas yra ne kas kita, kaip mylėti ir būti mylimiems Dievo bei žmonių. Dvasinis mokymasis ir augimas gali vykti tik puoselėjant bendrystę. O santykių esmė ta, kad negalite jų kontroliuoti. Viskas, ką galite kontroliuoti, yra jūsų laisvas...