Svarbiausias Dievo tikslas

Jeigu jums nuo mažens buvo peršama bejėgiškumo ir baimės mąstysena, grindžiama įsitikinimu, kad galite kontroliuoti kitus žmones, o jie gali kontroliuoti jus, į Dievą taip pat žvelgsite kaip į kontroliuojantį budelį. Susirasite Senojo Testamento eilutes ir istorijas...

Visa palaikanti meilė

Kosmosą palaiko ne aklas atsitiktinumas, ne brutali jėga, bet meilė. Taip nuostabi meilė, kuri džiaugiasi tiek mažiausios kūrinijos dalelės tobulumu ir ypatingumu, tiek ir neaprėpiama, nuostabia, gyvybe pulsuojančia kūrinija kaip visuma. Šiai meilei rūpi, ir ji...

Pradėk nuo savęs

Kai kurie iš mūsų esame sužeisti kitų žmonių tiek, kad tikime esą beverčiai. Šios mintys ne iš Dievo. Kiekvienas iš mūsų turime žinoti savo kainą ir vertę Viešpačiui. Dievas myli tave tiesiog dabar ir tokį, koks esi. Jis ir toliau tave keis bei formuos, nes yra...

Palaimink, palaimink ir dar palaimink

  Turėtume laiminti kitus begalybę kartų, nes kiekvienas kitam skirtas palaiminimas sugrįžta mums patiems. Aš parašau apie dvidešimt atvirukų per savaitę. Turėčiau nusipirkti Hallmarko akcijų. Sėdžiu ir galvoju apie žmones prašydamas Viešpaties ką nors apie juos...

Audros ir pasitikėjimas

Turime nepamiršti, kad persikelti į kitą ežero pusę pasiūlė ne kas kitas, o pats Jėzus. Tai buvo Jo mintis: Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ (Mk 4, 35). Jėzus neklausė mokinių nuomonės ir neprašė jų leidimo – Jis tiesiog...