Kai Dievas kalba

  „Dievas yra tylus ir kalba retai. Yra skirtumas, kai Dievas kalba mumyse ir, kai Jis kalba mums. Kai sakome: „O, Dievas man kalbėjo,“ reiškia, kad iš žodžių, minčių, apmąstymų, pokalbių – mūsų dvasinio sandėlio, Dievas parinko kažką, ką jau sakė anksčiau, ir vėl...

Augimas

  „Kartais mūsų augimo laikotarpiai yra tokie painūs, kad nepastebime, jog augimas vyksta. Jaučiamės priešiški, pikti, pasimetę ar prislėgti. Mums gali niekada neateiti į galvą, kad iš tikrųjų esame pokyčių procese, tampame dvasiškai didesni nei buvome anksčiau. Mes...

Mūsų atmintis

Johannes Scotus Eriugena – airių teologas ir filosofas, devintojo amžiaus Airijoje mokė, kad Kristus yra mūsų atmintis. „Mes kenčiame dėl sielos užmaršumo“, – sako jis. „Kristus ateina, kad pažadintų mūsų tikrąją prigimtį. Jis yra mūsų apreiškimas. Jis ateina parodyti...

Klausimas

„Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus: pirmas klausimas yra „kur aš einu?“, o antras – „kas eis su manimi?“ Jeigu šiuos klausimus užduosite sau netinkama tvarka, turėsite bėdos.“   H. Thurman, teologas  ...

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.   Artėjančios bangos įgavo pagreitį.   Aukštos ir išdidžios jos šokinėjo, stumdydamos vieną kitą, ir lenktyniaudamos, kuri smogs pirmoji. Ir kai baltos putos atsitraukė, atidengdamos uolą, bangos...

Tavo valiai nėra many ribų

„Aš pagalvojau, kad kelionė baigėsi, nes jau išseko mano jėgos, kad takas jau nutrūko, kad tuščias duonmaišis ir kad ateina laikas susirasti prieglobstį užmaršty tyloj. Bet supratau, kad Tavo valiai nėra many ribų: kada senieji žodžiai miršta mano lūpose, tuoj naujos...