Augimas

  „Kartais mūsų augimo laikotarpiai yra tokie painūs, kad nepastebime, jog augimas vyksta. Jaučiamės priešiški, pikti, pasimetę ar prislėgti. Mums gali niekada neateiti į galvą, kad iš tikrųjų esame pokyčių procese, tampame dvasiškai didesni nei buvome anksčiau. Mes...

Mūsų atmintis

Johannes Scotus Eriugena – airių teologas ir filosofas, devintojo amžiaus Airijoje mokė, kad Kristus yra mūsų atmintis. „Mes kenčiame dėl sielos užmaršumo“, – sako jis. „Kristus ateina, kad pažadintų mūsų tikrąją prigimtį. Jis yra mūsų apreiškimas. Jis ateina parodyti...

Klausimas

„Kiekvienas žmogus turi užduoti sau du klausimus: pirmas klausimas yra „kur aš einu?“, o antras – „kas eis su manimi?“ Jeigu šiuos klausimus užduosite sau netinkama tvarka, turėsite bėdos.“   H. Thurman, teologas  ...

Jūra

Viešpatie, aš mačiau jūrą, puolančią uolas, niūrią ir šėlstančią.   Artėjančios bangos įgavo pagreitį.   Aukštos ir išdidžios jos šokinėjo, stumdydamos vieną kitą, ir lenktyniaudamos, kuri smogs pirmoji. Ir kai baltos putos atsitraukė, atidengdamos uolą, bangos...

Tavo valiai nėra many ribų

„Aš pagalvojau, kad kelionė baigėsi, nes jau išseko mano jėgos, kad takas jau nutrūko, kad tuščias duonmaišis ir kad ateina laikas susirasti prieglobstį užmaršty tyloj. Bet supratau, kad Tavo valiai nėra many ribų: kada senieji žodžiai miršta mano lūpose, tuoj naujos...

Šio laiko išmintingieji

„Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius.“ (Dan 12, 3)   Pasauliui reikia daugiau nei informacijos, jam reikalinga išmintis, kuri pažįsta laikus. Išmintingieji mato aukščiau, plačiau ir giliau....