Valdžios žiedas

Turite priimti žiedą su antspaudu, nes jums jo prireiks, kad nuveiktumėte didžių darbų Tėvo šlovei.

Gyventi Dievo valioje

Kokia Dievo valia man? Ką Dievas apie tai kalba? Nežinau Dievo norų savo gyvenimui…, – panašūs klausimai kyla nesuskaičiuojamai daugybei krikščionių.

Atlygio metai

Įženk į tobulą ramybės vietą, kuri yra Kristuje.

Ateikite pas Mane

„Palenkite savo ausį ir ateikite pas Mane, klausykite, ir jūsų siela bus gyva!“ Iz 55, 1

Pavesti širdį Dievo balsui

„Sėkla, kritusi tarp erškėčių, – tai tie, kurie išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų ir

Tėvo glėbyje

Aš gyvenu tam, kad nuolat patirčiau asmenišką susitikimą su savo dangiškuoju Tėvu. Kai mane prislegia kasdienybė,

Mes esame mylimi

„Nes VIEŠPATS bus tavo pasitikėjimas ir sulaikys tavo koją nuo spąstų“ (Pat 3, 26). Dievas yra galingiausias sąjungininkas visoje

Jo išgelbėjimui nėra ribų…

Aš vilties nenustosiu, girsiu Tave vis labiau. Mano burna kalbės apie Tavo teisumą, skelbs visą dieną Tavo išgelbėjimą, nes

Malda

Malda yra pati lengviausia tikinčiojo veikla. Tai lyg tėvo ir vaiko pokalbis arba dviejų vienas kitą mylinčių asmenų pašnekesys…

Teateinie Tavo karalystė…

Dievo karalystės, apie kurią kalbėjo Jėzus (ir dėl kurios Jis gyveno ir mirė), iššūkis yra suprasti, kad gyvasis Dievas, tapęs Karaliumi,