Išgydytas

„Aš mokiau Efraimą vaikščioti, paėmęs už rankos, bet jie nesuprato, kad Aš juos išgelbėjau.“ Oz 11, 3

Pasitikėti Dievu

„Tobula meilė išveja baimę“ (1 Jn 4, 18). Jei mylime Dievą visa širdimi, siela, protu ir visomis jėgomis, mes turime Juo pasitikėti tokiu pačiu

Teateinie Tavo Karalystė

„<...> teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6, 10). Jis nėra toks Tėvas, kuris lieptų mums

Ar esi pažado žmogus?

Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos sėjėjui bei duonos

Atgailaukite, kad išvystumėte

Izraelio tauta tikėjosi, kad Mesijas ateis kaip Karalius, kurio valdžia bus didesnė už visų žemės karalių valdžią. Ir Jis atėjo. Tačiau

Apie tikėjimą kaip… grūdelį.

„Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų.“

Kokių garbintojų Tėvas ieško?

„Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško.“ Jn 4, 23