Išreikšti poreikiai

Mes negalime patenkinti savo poreikių jų neišreikšdami, nes buvome sukurti taip, kad tai būtų galima padaryti tik per tarpusavio ryšius. Dievas taip mus sukūrė. Ir taip Jis patenkina mūsų poreikius. Pagalvokite apie tai. Dievas – vienintelis Asmuo visatoje, kuris žino...

Kas yra mūsų viduje

Brangus Kristaus perlas formuojasi kriauklės viduje – žmogaus viduje. Todėl „Kristus jumyse – šlovės viltis“ (Kol 1, 27). Kol nematysime, kad Biblijos istorijos kalba ir apie tai, kas yra mūsų viduje, būsime linkę vertinti jas tik išoriškai. Šventykla yra viduje...

Mūsų dvasinis pašaukimas

Mūsų dvasinis pašaukimas yra ne kas kita, kaip mylėti ir būti mylimiems Dievo bei žmonių. Dvasinis mokymasis ir augimas gali vykti tik puoselėjant bendrystę. O santykių esmė ta, kad negalite jų kontroliuoti. Viskas, ką galite kontroliuoti, yra jūsų laisvas...

Svarbiausias Dievo tikslas

Jeigu jums nuo mažens buvo peršama bejėgiškumo ir baimės mąstysena, grindžiama įsitikinimu, kad galite kontroliuoti kitus žmones, o jie gali kontroliuoti jus, į Dievą taip pat žvelgsite kaip į kontroliuojantį budelį. Susirasite Senojo Testamento eilutes ir istorijas...

Visa palaikanti meilė

Kosmosą palaiko ne aklas atsitiktinumas, ne brutali jėga, bet meilė. Taip nuostabi meilė, kuri džiaugiasi tiek mažiausios kūrinijos dalelės tobulumu ir ypatingumu, tiek ir neaprėpiama, nuostabia, gyvybe pulsuojančia kūrinija kaip visuma. Šiai meilei rūpi, ir ji...

Pradėk nuo savęs

Kai kurie iš mūsų esame sužeisti kitų žmonių tiek, kad tikime esą beverčiai. Šios mintys ne iš Dievo. Kiekvienas iš mūsų turime žinoti savo kainą ir vertę Viešpačiui. Dievas myli tave tiesiog dabar ir tokį, koks esi. Jis ir toliau tave keis bei formuos, nes yra...