Daugiau nei žodžiai…

Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nebūkite panašūs į juos,...

Kelias į Dievo pažinimą

Esame linkę įstrigti savo religiniuose supratimuose, todėl retai išgyvename tikrą tikėjimo patirtį. Dažnai mėgaujamės ne pačiu Dievu, bet teisingais išpažinimais, maldos būdais, tam tikru mąstymu, veikla, ieškome tikėjimo principų ir bandome juos pritaikyti, kad...

Tylus balsas

„Viešpats tarė: „Išeik ir atsistok ant kalno prieš Viešpatį“. Viešpats praėjo, ir didelė bei smarki audra, ardanti kalnus ir trupinanti uolas, buvo priešais Viešpatį. Bet audroje nebuvo Viešpaties. Po audros drebėjo žemė, bet Viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Žemės...

Girsiu Tave vis labiau

„Aš vilties nenustosiu, girsiu Tave vis labiau. Mano burna kalbės apie Tavo teisumą, skelbs visą dieną Tavo išgelbėjimą, nes aš nežinau jų ribų. Aš eisiu su Viešpaties Dievo jėga, minėsiu Tavo vieno teisumą.“ (Ps 71, 14–16)

Nepakartojama meilė

Apaštalas Paulius meldėsi už bažnyčią tokiais žodžiais: „[…] kad [Dievas Tėvas] iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę...

Išmokti kliautis Dievu

Kartais būna laikas, kai Viešpats yra tik „žiburys mano žingsniams“ (Psalmynas 119, 105) ir toliau kelyje parodo tiktai tolimesnį žingsnelį. Svarbiausia šiame laikotarpyje – išmokti kliautis Dievu ir pavesti Jam savo likimą. Kitais kartais Viešpats būna „šviesa mano...