Palaimink, palaimink ir dar palaimink

  Turėtume laiminti kitus begalybę kartų, nes kiekvienas kitam skirtas palaiminimas sugrįžta mums patiems. Aš parašau apie dvidešimt atvirukų per savaitę. Turėčiau nusipirkti Hallmarko akcijų. Sėdžiu ir galvoju apie žmones prašydamas Viešpaties ką nors apie juos...

Audros ir pasitikėjimas

Turime nepamiršti, kad persikelti į kitą ežero pusę pasiūlė ne kas kitas, o pats Jėzus. Tai buvo Jo mintis: Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ (Mk 4, 35). Jėzus neklausė mokinių nuomonės ir neprašė jų leidimo – Jis tiesiog...

Stiprios širdys

Senajame Testamente tvirtovė minima kaip prieglobsčio ir apsaugos vieta. Paprastai tvirtovės arba pilys būdavo statomos aukštesnėje vietovėje, daugiausiai ant kalnų, kad būtų pranašesnės prieš priešus ir labiau apsaugotos. Senovėje vykusiuose karuose kariuomenė, kuri...

Pažvelgti Jam į akis

Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės. Nebūk kaip arklys ar mulas, kurie neturi supratimo. Kamanomis ir žąslais juos reikia pažaboti, kad jie priartėtų prie tavęs. (Ps 32, 8–9) Antrąją šios citatos dalį suprasti visai nesunku: arklį...

Santykiai

Mūsų visuomenėje yra daug sportininkų, verslininkų, specialistų, menininkų ir pramogų pasaulio atstovų, kurie siekdami savo tikslų demonstruoja ypatingą vidinį drausmingumą. Visgi kiekvienas tikintysis pašauktas siekti kitokių ir kur kas didesnių dalykų nei žemiškieji...