Mūsų dvasinis pašaukimas

Mūsų dvasinis pašaukimas yra ne kas kita, kaip mylėti ir būti mylimiems Dievo bei žmonių.

Svarbiausias Dievo tikslas

Svarbiausias Dievo tikslas yra ryšys su mumis, ir niekas – nei skausmas, nei mirtis – nesutrukdys Jam judėti mūsų link ir atsakyti mums su meile.

Pradėk nuo savęs

Kai kurie iš mūsų esame sužeisti kitų žmonių tiek, kad tikime esą beverčiai. Šios mintys ne iš Dievo.

Audros ir pasitikėjimas

Turime nepamiršti, kad persikelti į kitą ežero pusę pasiūlė ne kas kitas, o pats Jėzus.

Stiprios širdys

Nukreipus akis į Jėzų, mūsų širdys pakyla aukščiau, į Dievo artumą, ir šitaip įsitvirtiname savo pilyje, savo tvirtovėje.

Pažvelgti Jam į akis

Dievas veda mus, leisdamas suprasti, kokią įtaką mūsų pasirinkimai daro Jo širdžiai.

Santykiai

Svarbiausia mūsų tapatybė ir aukščiausias tikslas – tai artimi santykiai su Tėvu.

Daugiau nei žodžiai…

Jėzus apibūdina maldą kaip tai, kas daroma slaptai ir tik kelių žodžių pagalba.

Kelias į Dievo pažinimą

Esame linkę įstrigti savo religiniuose supratimuose, todėl retai išgyvename tikrą tikėjimo patirtį.